سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده مهدویت  
عضو شورای سیاست گذاری 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد فرق و ادیان حوزه علمیه –معاونت تبلیغ 
عضو شورای سیاست گذاری 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
ستاد بازسازی عتبات 
مسوول کمیته انتخاب مفاهیم آیات و روایات و نقوش و اشعارظریح  
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
فرمانداری قم 
دفتر سیاسی  
1363/01/01 
1364/01/01 
اجرایى 
همکاری 
--- 
مسوول اتباع غیر ایرانی 
1364/01/01 
1365/01/01 
اجرایى 
همکاری 
بنیاد بین المللی غدیر 
مسوول استان قم 
1380/01/01 
 
اجرایى 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت ع 
مدیر امور بین الملل 
1379/01/01 
1382/01/01 
اجرایى 
همکاری 
مسجد مقدس جمکران 
مسوول انتشارات و تحقیقات 
1382/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
مسجد مقدس جمکران 
مدیر خادمین افتخاری 
1382/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه 
مسوول امور فرق 
1384/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت (ع) 
مدیر اجرایی 
 
 
اجرایى